طرح ضربتی ” هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر” اجرا شد

طرح ضربتی ” هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر” اجرا شد

سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در سطح شهر از روند اجرای طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان بازدید کردند. گیل ابراز: با دستور موکد شهردار رشت طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان خطرآفرین صبح امروز جمعه ۲۳