برچسب: هادی میرزانژاد موحد

⭕حواریونِ شهرِ مصلوب ❎یادداشت /هادی میرزانژاد موحد

⭕حواریونِ شهرِ مصلوب ❎یادداشت /هادی میرزانژاد موحد ⛔حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز 🔰۱. «به مردم ستم نکنید» رشت در دورۀ دکتر مصدق، شهرداری داشت به نامِ «جهانگیر سرتیپ‌پور». انسانی فرهیخته، ادیب،…