هشدار مهندس کوچکی نژاد به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

هشدار مهندس کوچکی نژاد به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

مهندس کوچکی نژاد به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت بزرگ دخانیات ایران تذکر داد. برادر گرامی جناب آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سلام علیکم احتراما ، ضمن تبریک سال نو به استحضار میرساند با توجه به وضعیت نگران کننده شرکت دخانیات در آینده پیش رو،