بازدید مدیر عامل تاپیکو از شرکت چوکا

بازدید مدیر عامل تاپیکو از شرکت چوکا

دکتر اسم خانی مدیرعامل تاپیکو در بازدید از چوکا گفت : افق چوکا روشن است و تاپیکو آماده سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه ورق سازی و رونق واحدهای مختلف تولیدی در چوکا می باشد. گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع چوکا صبح روز شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ دکتر اسم خانی مدیرعامل