آخرین نشست خبری فرماندار صومعه سرا با اصحاب رسانه

آخرین نشست خبری فرماندار صومعه سرا با اصحاب رسانه

🔴آخرین نشست خبری فرماندار صومعه سرا با اصحاب رسانه فرماندار صومعه سرا بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و واقعیات و همچنین دسترسی به مسئولین اشاره کرد و افزود: صاحبان قلم و رسانه سردمداران فرهنگ سازی در یک جامعه اند. مهندس فتح اللهی فرماندار شهرستان صومعه سرا در آخرین نشست خبری با خبرنگاران