مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان: نصف برق تولیدی استان گیلان به استان های همجوار صادر شد

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان: نصف برق تولیدی استان گیلان به استان های همجوار صادر شد

📌گیل ابراز _ در 10 ماهه سال جاری، نصف برق تولیدی استان گیلان به استان های همجوار صادر شد. « عظیم بلبل آبادی» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: از انرژی برق تولید شده در 10 نیروگاه فعال منطقه در ده ماه نخست سال جاری، مقدار 6.1 میلیون مگاوات ساعت در استان گیلان