از نخستین نقاشی دیواری” شهر دوستدار کودک” در رشت رونمایی شد

از نخستین نقاشی دیواری” شهر دوستدار کودک” در رشت رونمایی شد

با حضور سرپرست شهرداری رشت، مدیر پروژه شهرهای دوستدار کودک کشور و رییس مجامع امور بین الملل وزارت کشور از نخستین نقاشی دیواری” شهر دوستدار کودک” در رشت رونمایی شد. گیل ابراز: با حضور مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت، خانم دکتر جوانی رئیس مجامع امور بین الملل وزارت کشور، دکتر پژوهان مدیر پروژه شهرهای دوستدار

آمادگی کامل شهرداری رشت برای توسعه فضاهای کتابخوانی

آمادگی کامل شهرداری رشت برای توسعه فضاهای کتابخوانی

نشست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان و محمد حسن عاقل منش مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز گیلان برگزار شد. گیل ابراز: نشست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان و محمد حسن عاقل منش مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز گیلان برگزار شد. مهندس عطایی سرپرست

پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی تنها مختص شهرداری رشت نیست

پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی تنها مختص شهرداری رشت نیست

مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت برگزار شد. گیل ابراز: جلسه مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با حضور شهرداران شهرداری های سهام دار در شرکت کود آلی برگزار شد. سرپرست شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی