رئیس جدید حراست فرمانداری رشت منصوب شد

رئیس جدید حراست فرمانداری رشت منصوب شد

موسوی به عنوان رئیس جدید حراست فرمانداری رشت منصوب شد. گیل ابراز: با حکم فرماندار رشت، مهندس سید حمید موسوی به عنوان رئیس جدید حراست فرمانداری شهرستان رشت، منصوب شد. گفتنی است مهندس موسوی اصالتا اهل شهرستان رشت و ریاست حراست فرمانداری تالش و معاون عمرانی و هماهنگی فرمانداری تالش را در کارنامه مدیریتی خود