ورزشهای همگانی در زندانها نهادینه تر خواهد شد

ورزشهای همگانی در زندانها نهادینه تر خواهد شد

در نشست مشترک محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان با مهندس زهری رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان عنوان گردید تا ورزش همگانی در زندانها نهادینه تر شود. گیل ابراز: محمدی اصل ضمن تقدیر از تلاشهای مدیران فرهنگی و ورزشی سازمان زندانها در برقراری ارتباطهای اثربخش با روسای فدراسیون ها گفت: ما معتقدیم ورزش یکی از