تخلیه وبارگیری ۱۱ هزار تن کالا توسط شش فروند کشتی در بندر کاسپین/ صدور ۱۰۰ کانتینر و ۱۲۴۳ تن قیر به کشور چین

تخلیه وبارگیری ۱۱ هزار تن کالا توسط شش فروند کشتی در بندر کاسپین/ صدور ۱۰۰ کانتینر و ۱۲۴۳ تن قیر به کشور چین

مهندس رحیم شوقی،سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان با بیان اینکه ظرف یک هفته اخیر بالغ بر ۱۰۰ کانتینر مصالح ساختمانی،مواد غذایی،خشکبار و مواد پتروشیمی از مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی به کشور چین صادر شده،اظهار داشت: از سوی دیگر در هفته گذشته ۱۲۴۳ تن قیر و ۱۸۴ تی ای یو کانتینیر(۱۰۰