احداث فضاهای ایمن و استاندارد آموزشی از مهم ترین برنامه ماست

احداث فضاهای ایمن و استاندارد آموزشی از مهم ترین برنامه ماست

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان در جلسه شورای فنی گفت: احداث فضاهای ایمن و استاندارد آموزشی از مهم ترین برنامه های اصلی ماست. گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی در اولین دقایق صبح امروز جلسه شورای فنی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با حضور اعضای شورا و