مهندس بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد

مهندس بهمن داراب زاده مدیرعامل برق منطقه ای گیلان شد

مهندس محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر با صدور حکمی بهمن داراب زاده را از تاریخ ۹۹/۴/۲۸ به مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان منصوب کردند. شایان ذکر است بهمن داراب زاده پیش از این به عنوان معاون برنامه ریزی و تحقیقات،