ارتقای مستمر کیفیت محصولات، اصل اساسی مشتری مداری

ارتقای مستمر کیفیت محصولات، اصل اساسی مشتری مداری

مدیرعامل مجتمع چوکا گفت: تلاش برای ارتقای کیفیت مستمر محصولات درشرکت صنایع چوب و کاغذ ایران یک اصل در راستای پایبندی به مشتری مداری است . به گزارش گیل ابراز و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع چوکا، از آنجایی که اصل مشتری مداری در شرکت چوکا از جایگاه ویژه ای