ترانزیت نخستین محموله کالای چین به عراق از مسیر مجتمع بندری کاسپین

ترانزیت نخستین محموله کالای چین به عراق از مسیر مجتمع بندری کاسپین

عضو هیأت مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سارمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اینکه توسعه دیپلماسی تجاری و رشد اقتصاد دریامحور در تنها منطقه آزاد شمال کشور از راهبردهای مهم این سازمان است، اظهار داشت: نخستین محموله کالا مشتمل بر ۸۲ TEU کانتینر از مبداء کشور چین پس از ورود به

ابراز تمایل مدیران بندر لاگان روسیه به توسعه همکاری های مشترک با بنادر کاسپین و انزلی/ بندرلاگان و بندرکاسپین تفاهم نامه خواهرخواندگی امضاء می کنند

ابراز تمایل مدیران بندر لاگان روسیه به توسعه همکاری های مشترک با بنادر کاسپین و انزلی/ بندرلاگان و بندرکاسپین تفاهم نامه خواهرخواندگی امضاء می کنند

گیل ابراز: عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر این سازمان در این جلسه ویدئو کنفرانسی با اشاره به اهمیت نقش بنادر کاسپین و انزلی در توسعه تجاری دریایی با کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه و رشد شاخص های بندری و لجستیکی در سالهای اخیر در این بنادر اظهار کرد: بندرکاسپین