فرماندار آستانه اشرفیه در دیداربامدیرکل بیمه سلامت : بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت است

فرماندار آستانه اشرفیه در دیداربامدیرکل بیمه سلامت : بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت است

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت گفت : بیمه سلامت یکی از مهمترین ارکان تضمین سلامت هر انسان در هر نظام می باشد. دکتر یونس محمودی افزود:گسترش بیمه و ارائه خدمات برتر ، به روز و کارآمد و از سویی تسهیل گر از جمله راهکارهای دولت ها برای جامعه ای سالم