عکاس گیلانی مقام اول مسابقه ملی عکاسی تالاب های کشور را از آن خود کرد

عکاس گیلانی مقام اول مسابقه ملی عکاسی تالاب های کشور را از آن خود کرد

عکاس گیلانی برای دومین سال متمادی در مسابقه ملی عکاسی تالاب های ایران ، رتبه نخست کشور را کسب کرد گیل ابراز: عکاس گیلانی مهرداد گرامی برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه نخست عکاسی از تالاب ها توسط طرح حفاظت از تالاب های ایران شد. فراخوان مسابقه عکاسی از تالاب ها توسط طرح