منطقه آزاد انزلی در تولید و تامین ملزومات مبارزه با کرونا اول شد

منطقه آزاد انزلی در تولید و تامین ملزومات مبارزه با کرونا اول شد

منطقه آزاد انزلی در عرصه تولید و تأمین ملزومات مورد نیاز جهت مبارزه با کرونا بین مناطق آزاد کشور به مقام نخست نائل آمد. به گزارش گیل ابراز و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دبیر ستاد مقابله با ویروس کرونا این منطقه با بیان اینکه در