ثبت یک رکورد جدید در ورود گردشگر به منطقه آزاد انزلی

ثبت یک رکورد جدید در ورود گردشگر به منطقه آزاد انزلی

ثبت یک رکورد جدید در ورود گردشگر به منطقه آزاد انزلی:گردشگران نوروزی نیمه اول تعطیلات عید به ۷۰۰ هزار نفر رسید گیل ابراز_ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان با بیان اینکه از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته لغایت ۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲،