امیدها برای سپری شدن دوران پرآشوب ؛ منطقه آزاد انزلی نیازمند مدیر مستقل و توانمند

امیدها برای سپری شدن دوران پرآشوب ؛ منطقه آزاد انزلی نیازمند مدیر مستقل و توانمند

اختصاصی/ گیلان صدر: شصت و چند روز از انتصاب پرحاشیه مهدی نقوی در منطقه آزاد انزلی می گذرد. انتصابی که از همان ابتدا شائبه های متعددی با خود به همراه داشت. از خوشحالی افرادی که منافع خاص و مسئله دارشان در دوره مدیریت قبل به خطر افتاده بود تا ناراحتی و بهت آنانی که از