سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان منصوب شد

سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان منصوب شد

دلق پوش، حکم انتصاب مهدی نقدی را بعنوان سرپرست معاونت نظارت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت گیلان اهداء کرد و از زحمات چند ساله محمد درویشکردار تقدیر نمود. گیل ابراز: فرهاد دلق پوش؛ در نشست شورای اداری سازمان که با حضور معاونین و روسای ادارات ستادی و شهرستانها برگزار شد، بر