تامین ارزی واحدهای تولیدی امری ضروری و مهم است

تامین ارزی واحدهای تولیدی امری ضروری و مهم است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی با اشاره به اینکه مشکلات ارزی واحدهای تولید حل می شود، گفت: تامین ارزی واحدهای تولیدی امری ضروری و مهم است. به گزارش گیل ابراز فرشاد مقیمی، در نشست با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی گیلان در محل دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی گیلان اظهار کرد: حل مشکلات واحدهای تولیدی