بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان

بهره برداری آزمایشی از تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان

دادستان شهرستان رودبار به منظور پیگیری روند اجرایی شدن بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی لوشان، به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و نیز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی لوشان بازدید کردند. دادستان شهرستان رودبار اجرای این‌ پروژه را پراهمیت شمرده و بر لزوم رعایت اصول زیربنایی حفاطت محیط زیست