۷۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگران دارای قرارداد موقت هستند

۷۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگران دارای قرارداد موقت هستند

اکثریت مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان قرارداد کار بیکار شده‌اند. گیل ابراز: مهدی شکوری اظهار داشت : به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده کار باشد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری است. وی افزود: