خطر ابتلا به کرونا در بازارهای محلی زیاد است/ ویروس روی زمین می نشیند

خطر ابتلا به کرونا در بازارهای محلی زیاد است/ ویروس روی زمین می نشیند

گیلان کارشناس بهداشت محیط و کار علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بازارهای محلی سخت است، گفت: عدم رعایت فاصله اجتماعی و ماسک نزدن خطر ابتلا به کرونا در بازارهای محلی را زیاد می کند. گیل ابراز:مهدی جواهرشناس با اشاره به قدمت برپایی بازارهای محلی هفتگی در استان گیلان، اظهار کرد: در