مهدی برزگر به‌عنوان مشاور عالی رئیس شورای شهر رشت منصوب شد

مهدی برزگر به‌عنوان مشاور عالی رئیس شورای شهر رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای شهر رشت، دکتر مهدی برزگر به‌عنوان مشاور عالی رئیس شورا منصوب شد. گیل ابراز: طی حکمی از سوی احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای شهر رشت، دکتر مهدی برزگر به‌عنوان مشاور عالی رئیس شورا منصوب شد. برزگر در رزومه خود مشاور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،