زنان بازنده این دو قطبی سازی خواهند بود و پیروز سیاستمداران

زنان بازنده این دو قطبی سازی خواهند بود و پیروز سیاستمداران

✍️ مهدیه زیّن کرین نقد, جزئیات و ملاحظات بسیاری را می‌طلبد و بحث درباره‌ی شکاف‌ها و دوقطبی‌های ایجاد شده در کشور  چندان ساده نیست. گیل ابراز_ طی سال‌های اخیر، نشانه‌های  دوقطبی شدن را نه فقط در زمان انتخابات و در دل رویدادهای سیاسی، بلکه در تعاملات روزمره هم می‌بینیم.  گاهی در بخش کامنت‌های زیر یک