الویت پذیرش مهدهای کودک در ایام کرونا با کودکان والدین شاغل

الویت پذیرش مهدهای کودک در ایام کرونا با کودکان والدین شاغل

دکتر حسین نحوی نژاد از اولویت کودکان والدین شاغل با شرایط جدید فعالیت مهد های کودک در ایام کرونا خبر داد. گیل ابراز: مدیرکل بهزیستی گیلان اظهار داشت : براساس گفته رئیس جمهور فعالیت مهدهای کودک با رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت از روز شنبه (۲۴ خرداد) آغاز می‌شود. سازمان بهزیستی پیش‌نویس پروتکل مذکور را تهیه