شرکت زندانیان در کارگاه های مهارت حرفه ای

شرکت زندانیان در کارگاه های مهارت حرفه ای

رضا محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، هزار و ۶۶۲ زندانی مهارت های حرفه ای را آموزش دیدند که از این تعداد ۹۳۸ نفر در کلاسهای فنی و حرفه ای و ۷۲۴ نفر نیز در کلاسهای جهاد کشاورزی شرکت کردند. گیل ابراز:رضا محمدی اصل افزود : این زندانیان موفق شدند