معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: پذیرفته شدن مجله “پرستاری و مامایی جامع‌نگر” علوم پزشکی گیلان در بانک اطلاعاتی جهانی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد: پذیرفته شدن مجله “پرستاری و مامایی جامع‌نگر” علوم پزشکی گیلان…