⭕مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی گیلان و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان برگزار شد

⭕مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی گیلان و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان برگزار شد

⭕مراسم قدردانی از زحمات ارزشمند”علی رضا یزدانی”مدیر اجرائی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی گیلان و رئیس جدید ستاد دیه استان گیلان برگزار شد ❎حقیقی/پایگاه خبری گیل ابراز به گزارش روابط عمومی انجمن فرهنگی ورفاهی معلولین بینایی، مراسم تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش ارزشمند علی رضا یزدانی در فضایی صمیمانه با حضور جمعی از