برچسب: مدیر کل کانون فرهنگی گیلان

⭕در دیدار مدیرکل کانون فرهنگی، با فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه مطرح شد/ توان‌مند‌سازی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان یک سرمایه‌گذاری ارزش‌مند است

⭕ در دیدار مدیرکل کانون فرهنگی، با فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه مطرح شد/ توان‌مند‌سازی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان یک سرمایه‌گذاری ارزش‌مند است ⚀حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز فرماندار شهرستان آستانه…