برچسب: مدیر کل پدافند غیر عامل استان گیلان

🔴مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان پدافند غیرعامل فرایندی ساختارمند برای دستیابی به مقاومت ملی و افزایش اقتدار ملی است

🔴مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان پدافند غیرعامل فرایندی ساختارمند برای دستیابی به مقاومت ملی و افزایش اقتدار ملی است 🔖حقیقی_پایگاه خبری گیل ابراز 🔰جلسه تخصصی فرهنگی شورای پدافند…