برچسب: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

🔴مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان: چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیلان با حضور بیش از ۴٠٠ ناشر برگزار می شود

🔴مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان: چهاردهمین نمایشگاه کتاب گیلان با حضور بیش از ۴٠٠ ناشر برگزار می شود ◀حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان،…