برچسب: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان

⭕یاداشت/موانع پیش روی گردشگری دریایی دکتر شهرود امیر انتخابی،مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان

⭕یاداشت/موانع پیش روی گردشگری دریایی دکتر شهرود امیر انتخابی،مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان 👈یادداشت مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان در روزنامه سراسری…