برچسب: مدیرکل امور امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان/ نشاط اجتماعی به فعال سازی بیشتر جامعه معلولان منتج می شود

🔴مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نشاط اجتماعی به فعال سازی بیشتر جامعه معلولان منتج می شود 🔻حقیقی ///پایگاه خبری گیل ابراز مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان…