برچسب: محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت

🔵در شصت و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت/ تاکید بر دریافت فیش حقوقی ماهیانه پاکبانان شهرداری رشت

🔴در شصت و هشتمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت تاکید بر دریافت فیش حقوقی ماهیانه پاکبانان شهرداری رشت 📶حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز در شصت و…