برچسب: محمد صادق حسنی جویباری

🔴نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه دوره ای شورای شهرستان رشت مطرح کردند: تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی بخش سنگر رشت

🔴نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه دوره ای شورای شهرستان رشت مطرح کردند: تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی بخش سنگر رشت 🔻حقیقی///پایگاه خبری گیل ابراز رشت-…