مبادلات تجاری

رویکردهای تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران در گیلان؛ مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر توسعه می‌یابد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اتخاذ رویکردهای تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران گفت: مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه…