برچسب: مانور سنجش آمادگی

اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان برای گذر از پیک تابستان

دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از اجرای مانور سراسری سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان برای گذر از پیک تابستان پیش رو خبر…