برچسب: مانور تعمیرات و بهینه سازی

مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق

همزمان با سراسر کشور در توزیع برق گیلان مانور تعمیرات و بهینه سازی با محوریت صیانت از حریم شبکه های توزیع برق صورت پذیرفت. گیل ابراز: محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت…