برچسب: مادران باردار

مادران باردار برای دریافت دوز سوم واکسن کووید-۱۹ اقدام کنند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: مادران باردار برای دریافت دوز سوم واکسن کووید-۱۹ اقدام کنند معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر دریافت دوز سوم واکسن کووید-۱۹برای…