برچسب: لوشان

آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح کابل خودنگهدار در لوشان | تکمیل فاز اول رودبار با اعتبار ۸ میلیاردی

طی آیینی، عملیات اجرائی فاز دوم طرح تبدیل شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار با حضور جمعی از مسئولان در لوشان آغاز شد. گیل ابراز: عملیات اجرائی فاز دوم طرح…