برچسب: لجستیک

لجستیک مزیت استراتژیک و رقابتی منطقه آزاد انزلی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است

مهندس اکبری مقدم در جلسه هماهنگی تسهیل و تسریع حمل و نقل کالا مطرح کرد؛ لجستیک مزیت استراتژیک و رقابتی منطقه آزاد انزلی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است گیل…