کشف محموله ۳۰ قطعه فلامینگو، قوی فریادکش و انواع مرغابی زنده در شفت

کشف محموله ۳۰ قطعه فلامینگو، قوی فریادکش و انواع مرغابی زنده در شفت

۳۰ قطعه پرنده حمایت شده فلامینگو، قو فریادکش و انواع مرغابی بصورت زنده در یکی از منازل مسکونی شهرستان شفت کشف و ضبط شد. گیل ابراز: تورج صادقی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری پرندگان حمایت شده در یک منزل مسکونی در شفت، ماموران یگان