کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت

کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت

کودکان کار قربانیان خاموش فقر و تبعیض و خشونت یادداشت_ فهیمه فتحی، مدیر مسئول بمناسب ۱۲ ژوئن روز جهانی منع کار کودکان در تاریخ قمری کشور عزیزمان ایران امروز ولادت دخت گرامی امام موسی کاظم (ع)حضرت معصومه (س) و روز دختر است در پستهای صفحات مجازی تصاویری از دخترکان زیبا دیدم که والدین شان روز

سیطره فقر بر سپهر آموزش

سیطره فقر بر سپهر آموزش

گیل ابراز/ دکتر عباس نعیمی جورشری: اگر بپذیریم که آموزش رایگان حق عمومی بشر است در این صورت در باب نسبت آموزش و ساحت اجتماعی می توان سرفصل هایی تامل برانگیز گشود. آموزش در مجموعه ساختار اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ تحت تاثیر طبقه اجتماعی چه تغییری می کند؟ آیا خصلت های اقتصادی زیستن بر فرماسیون