وجود فقر پنهان در استان گیلان

وجود فقر پنهان در استان گیلان

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به وجود فقر پنهان در این استان، اظهار داشت: یکهزار و ۶۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی دارای دو معلول و بالاتر در گیلان زندگی می‌کنند. گیل ابراز: مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به وجود فقر پنهان در این استان، اظهار داشت: هزار و ۶۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی دارای دو