زندگی و مرگ تلخ صابر بهبودی به روایت نزدیکان/ چرا جوان رودباری در مقابل معدن شباب خودسوزی کرد؟

زندگی و مرگ تلخ صابر بهبودی به روایت نزدیکان/ چرا جوان رودباری در مقابل معدن شباب خودسوزی کرد؟

به گزارش گیل ابراز، شادی مکی در رویداد ۲۴ نوشت: صابر بهبودی اهل روستای گنجه رودبار از توابع استان گیلان روز پنجشنبه به دنبال بیکاری دست به خودسوزی زد و ۳ روز بعد نیز جان خود را از دست داد. فرماندار رودبار گفته او اوباش و معتاد بوده است. رویداد۲۴ در این گزارش بررسی کرده