مطالبه‌گری و فعلیت بخشیدن به فرصت ها و ظرفیت های موجود

مطالبه‌گری و فعلیت بخشیدن به فرصت ها و ظرفیت های موجود

در دیدار صمیمانه مدیران و دبیران اعضای مجمع مشورتی نظام مسائل استان گیلان و شهرستان‌ رشت با معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت بر مطالبه گری و فعلیت بخشیدن به فرصت ها و ظرفیت های موجود تاکید شد. گیل ابراز _ به گزارش روابط عمومی مجمع مشورتی نظام مسائل شهرستان رشت ،عصر دیروز سه‌شنبه مورخ