برگزاری فراخوان بهسازی سراوان

برگزاری فراخوان بهسازی سراوان

ارائه برنامه‌های بهسازی لندفیل سراوان توسط شهردار رشت در سی و هشتمین جلسه صحن علنی شورا ؛ برگزاری فراخوان بهسازی سراوان – فعال شدن خط تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان – نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه – راه اندازی پویش مردمی شهر پاک ، شهروند همراه – انجام سمپاشی ، شن‌ریزی