فعال سیاسی و حقوقدان گیلانی: لازمه حفظ استقلال سیاسی ،تحقق کامل استقلال اقتصادی است

فعال سیاسی و حقوقدان گیلانی: لازمه حفظ استقلال سیاسی ،تحقق کامل استقلال اقتصادی است

مهربخش توجه به توان داخلی را از مؤلفه‌‌های مهم بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری خواند و گفت: برای رفع معضلات و چالش‌هایی نظیر بیکاری باید در مسیر خودکفایی اقتصادی حرکت کنیم. حمیدرضا مهربخش حرکت در مسیر تحقق شعار رونق تولید را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: رسیدن به خودکفایی و قطع